Một số cách để áp dụng Crashlytics (Fabric) hiệu quả

Crashlytics / Fabric là công cụ rất mạnh mẽ để quản lý crash. Sau đây là một số cách để tận dụng hiệu quả thêm cho công cụ này.
Tip #1. Kiểm tra xem code lỗi ở version nào.
Đây là cách để thêm vào log của crashlytics phiên bản git & ngày build để có thể xem lại code khi bug xảy ra.
Image3
Sau đó khi setup AL ở Application.
Image4
Sau này, khi kiểm tra lỗi bạn có thể xem ở trên trang quản lý fabric
Image5
Tip #2: log lại những sự kiện ko phải là chí mạng (ko crash)
Khi lập trình, bạn nên log lại những tình huống mà app đi vào trạng thái ko mong đợi, ngay kể cả khi nó ko gây crash.
Đó có thể là lỗi do network data trả về ko như mong đợi, có thể là hiểu nhầm requirements hoặc do logic code có vấn đề.
Khi đó bạn có thể ném ra exceptions để có thể fail faster.
Tuy nhiên, như thế app release bị crash thì ko tốt.  Đoạn code sau sẽ giải quyết được vấn đề:
Image6
Tip# 3: để lại breadcum. Hiểu như là để lại dấu vết trên đường đi.
Để tránh các trường hợp gặp lỗi mà ko biết tái hiện như thế nào, ta sẽ dùng cách để lại breadcum để có thể thêm một chút ít thông tin phòng khi gặp lỗi, sử dụng làm Crashlytics.log (String mes)
Image7
Một lập trình viên “hay” ko chỉ nhìn thấy code chạy được là xong. Một code “hay” phải tính trc nhiều bước, đề phòng các trường hợp xảy ra.
Và phải chấp nhận một điều rằng: code mình còn tồn tại bug, vì vậy phải có cách để khi các bug xảy ra thì còn cách ứng phó.
Cảm ơn tới Fabric / Crashlytics.
//Todo: tìm hiểu một công cụ khác để tích hợp với CL: Timber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s