Series Filebase: cơ bản với Realtime Database

Hôm nay có vấn đề cần giải quyết với realtime database. Thế nên là mình bắt đầu động tới thằng Filebase. Cơ bản về giá thì Firebase có 3 mức. Và tất nhiên có một mức free dành cho các dev với nhu cầu cá nhân ko cần nhiều.

firebase_prising

Như vậy chúng ta đã có 1G free realtime database. Nice job GG.

And now.

Hãy bắt đầu với những thứ thật sự đơn giản:

Notes:

Series introduce firebase

Next: Deep dive into firebase realtime database